Poskytujeme právní služby již od roku 2010

Mgr. Jan & Michal Gebouský | advokáti

Advokátní kancelář bratrů Gebouských s působností v Praze a okolí. Poskytujeme právní služby ve všech hlavních oblastí práva a to v právu občanském, obchodním, úpadkovém a insolvenčním, dále e to pracovní právo, trestní a přestupkové, správní právo.

Generální praxe

Poskytujeme právní služby ve všech hlavních oblastí práva a to v právu občanském, obchodním, úpadkovém a insolvenčním, dále e to pracovní právo, trestní a přestupkové, správní právo. Mezi další služby patří například úschova finančních prostředků za smluvní cenu, ověřování podpisů, zajišťování znalců a znaleckých posudků, převody nemovitostí, poradenství při zakládání korporátních organizací, to je družstev, akciových společností a společností s ručením omezeným.

Nemovitostní právo

Zajistíme pro vás veškeré právní kroky v oblasti nemovitostního práva. Například zastupování ve stavebním řízení, advokátní úschovu ceny nebo kompletní zajištění smluvních podkladů.

Zastupování klientů před soudy

Zastupování klientů v civilních věcech, kdy se jedná zejména o spory na zaplacení, spory o určení práva a platnosti právních úkonů, spory o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví apod.

Sepisování smluv

Smlouvy kupní, darovací, vypořádací, směnné a smlouvy o zřízení a zrušení věcného břemene, ověřování podpisů.

Vymáhání pohledávek

Soudní vymáhání pohledávek od samého převzetí až po vymáhání prostřednictvím spolupracujícího exekutora.

Advokátní úschovy peněz a listin

meta
Úschova peněz na základě trojstranné dohody o úschově, finanční prostředky jsou uschovány na zvláštních samostatných účtech vedených u renomovaného bankovního ústavu.

Rozvody manželství, vypořádání majetku, úprava poměrů k nezletilým

Rozvody manželství zajišťujeme kompletně včetně podání všech potřebných návrhů a vyhotovení smluv o vypořádání společného jmění manželů.

Zastupování klientů v trestním a přestupkovém řízení

Zastupování před orgány policie, správními orgány, soudy, podávání odvolacích prostředků a rovněž i zastupování poškozených v trestním řízení.

Kontakty Mgr. Jan Gebouský

Kontakty Mgr. Michal Gebouský

© Mgr. Jan & Michal Gebouský | advokáti | Created by REDhand.cz